4 Ιουλίου, 2019
Το μείζον θέμα της δεοντολογίας κατά τη χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) απασχολεί την Ευρώπη που…
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου προχώρησε στην έκδοση της πρόσκλησης με αριθμό 80/2019  “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν…