Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επεκτείνεται η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επεκτείνεται η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος
Η επέκταση δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, θα μειώσει το διοικητικό βάρος των Διευθύνσεων Μεταφορών και θα βελτιώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

Τη δυνατότητα έκδοσης κωδικών πληρωμής RF/QR, με τους οποίους μπορούν να ολοκληρώσουν την πληρωμή των τελών (αδείας και μεταβίβασης) μέσω web/mobile banking, έχουν, από 15/01/2024, οι πολίτες και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται ασφαλέστερη και ταχύτερη η πληρωμή τελών για τη μεταβίβαση επιβατικού οχήματος ή δικύκλου, καθώς στην υπηρεσία της ψηφιακής μεταβίβασης οχημάτων προστίθεται και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών.

Η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων είναι διαθέσιμη είτε στο gov.gr (στην ενότητα «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις») είτε απευθείας στην πλατφόρμα https://drivers-vehicles.services.gov.gr.

Απλή διαδικασία πληρωμής

Με την ηλεκτρονική πληρωμή των τελών, η διαδικασία μεταβίβασης οχήματος απλοποιείται και γίνεται ασφαλέστερη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες των Περιφερειών με πολλαπλά αμφίδρομα οφέλη:

  • Απλούστευση, επιτάχυνση και αναβάθμιση της ασφάλειας των συναλλαγών
  • Άμεση ενημέρωση της Περιφέρειας για την εξόφληση των τελών
  • Εξασφάλιση της ορθότητας των στοιχείων των πληρωμών
  • Παροχή, στους πολίτες, κοινής εμπειρίας με τις υπόλοιπες πληρωμές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Η δράση αποτελεί μέρος του συνολικού συνεχιζόμενου έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας των δύο συναρμόδιων Yπουργείων (Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών).

Η υλοποίηση και διάθεση της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, η δυνατότητα έκδοσης κωδικών πληρωμής RF/QR, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 για όσα οχήματα ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής. Τον Φεβρουάριο του 2023 εντάχθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης και τον Αύγουστο του 2023 επεκτάθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Share