έκθεση έργων ζωγραφικής
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας, ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού και το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων ετοιμάζονται…