ανθρωπιστική βοήθεια
Ο Δήμος Καλαμαριάς δείχνει ακόμη μία φορά το ανθρώπινο πρόσωπο και στέκεται κοντά στους πολίτες της Καρδίτσας,…
Ο Δήμος Καλαμαριάς, ευαισθητοποιημένος από την πρώτη στιγμή στο πρόβλημα του Λιβάνου, αναλαμβάνει πρωτοβουλία στήριξης και συμπαράστασης…