Βεβαιώσεις Αποδοχών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1009/2019 της ΑΑΔΕ για τις βεβαιώσεις αποδοχών. A_1009_2019…