ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συμμόρφωση που προβλέπεται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR) είναι μια δυναμική…
Οι αλλαγές που φέρνει ο ΓΚΠΔ στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και…
Ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διευκολύνει τη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο του…
Αθήνα, 8 Μαΐου 2018 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α1070638 ΕΞ2018 (ΦΕΚ Β’ 1642/10-05-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ…
Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 6…
  Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων…
Το ενδιαφέρον των οργανισμών για τον επικείμενο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το…