διαφθορά
Τη βούληση της ΚΕΔΕ να συμβάλει στην ενίσχυση των αποτελεσματικών και ορθολογικών εσωτερικών ελέγχων στους ΟΤΑ διατύπωσε…