εγκύκλιος
Δεδομένης της παράτασης των περιοριστικών μέτρων, έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η…
Με σχετικές Εγκυκλίους, καθορίζεται μία ενιαία δομή αποτύπωσης των εσόδων και των εξόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων (ΝΠΙΔ)…
Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών συνιστά, λειτουργικά, μέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα…
Με τη θέσπιση του άρ. 99 του ν. 4727/2020 σηματοδοτείται η μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή…
ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τη λειτουργία του Δημοσίου, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς…
Στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του…
ΕΓΚΥΚΛΙΟ, με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του Δημόσιου τομέα και των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της…
Ρύθμιση για τις εκλογές εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τα προληπτικά μέτρα, που ισχύουν για τους…
Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων, για μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο,…
Με τηλεργασία ή back office, θα μπορούν να εργάζονται έως την 31η Αυγούστου, σε συνεννόηση με την…