ΕΚΔΔΑ
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και…
Καινοτόμο εργαστήριο με τίτλο,«Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα», διοργανώνει Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)…