Ελεύθερη η Μεταμορφώσεως από τις λαμαρίνες του Μετρό
Μετά από αρκετά χρόνια κατάληψης από λαμαρίνες της εργοταξιακής κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στον σταθμό Μεταμορφώσεως, που δημιουργούσαν…