εξόφληση υποχρεώσεων
Με την υπ’ αριθμ. 4025/21-1-2020 (ΦΕΚ 123 Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, αποφασίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων…