Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Προετοιμασίας και Διεκπεραίωσης Διαδικασιών Προμηθειών-Υπηρεσιών σε περιβάλλον WEB
Η OTS Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην πρωτόγνωρη αυτήν κατάσταση που βιώνουμε όλοι, στέκεται δίπλα στους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι οφείλουν…