καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2020
Αρχής γενομένης από τον Μήνα Αναφοράς «Ιανουάριος 2020», τροποποιείται το περιεχόμενο των στατιστικών δελτίων έτους 2020 των ΝΠΔΔ των…