ΚΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΟΥΛΙΟΥ
Μεταφορά πίστωσης ύψους €66.927.984,42 ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας, για την διενέργεια καταβολής της πληρωμής του μηνός Ιουλίου…