Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Την άρση της άνισης χρηματοδότησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, μέσω μίας…
Εφάπαξ κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον…
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή, σε όλους τους Δήμους της χώρας, του συνολικού ποσού των 106.488.508,71 €, ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική…
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή, στις Περιφέρειες της χώρας, του συνολικού ποσού των 7.890.248,51 €, ως…