ΦΟΔΣΑ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1277/15.04.2019 τεύχος B’η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Άρθρο 1…
Την νέα ΚΥΑ που βγήκε σε διαβούλευση όπως και τους νέους ιλιγγιώδεις στόχους που έβαλε πρόσφατα η…