Έναρξη λειτουργίας νέου τμήματος στην ενότητα «Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις» του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος του επιμορφωτικού προγράμματος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, με τίτλο: «Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις».  Τα μαθήματα του νέου τμήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ. και θα διεξάγονται στην αίθουσα ηλ. υπολογιστών του Γυμνασίου Καστελλίου. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα -συνολικής διάρκειας 50 ωρών- θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 17.00 – 20.00.

Από πλευράς Δήμου Μινώα Πεδιάδας έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των εκπαιδευομένων.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα αποκεντρωμένα γραφεία Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, που βρίσκονται στα δημοτικά καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελλίου, με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και το ΑΦΜ. Για την ένταξη στα προγράμματα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα προγράμματα, για τα οποία μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, είναι τα εξής:

ΑΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες25
2Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών25
3Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)50
4Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)50
5Συμβουλευτική σταδιοδρομίας25
6Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, κ.λπ.)25
7Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)25
8Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25
9Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – “e-Επιχειρείν”25
10Εκπαίδευση μεταναστών επίπεδο Α1125
11Εκπαίδευση μεταναστών επίπεδο Α2175

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα τηλ.: 28910 41193, e mail: kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com.

Share