Δήμος Θεσσαλονίκης | Εγκατάσταση αισθητήρων για τη μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εγκαταστήσει και ήδη λειτουργούν δοκιμαστικά έξι συστήματα αισθητήρων IoT για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα και των μετεωρολογικών παραμέτρων. Οι αισθητήρες αυτοί εγκαταστάθηκαν συγκεκριμένα στις οδούς Μαρτίου, Καραμανλή, Αγγελάκη, Κουντουριώτου, Εγνατίας και στην περιοχή Επταπυργίου.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, του Δήμου Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «AIRTHNGS – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ IOT» του Προγράμματος BalkanMed 2014-2020.

Η εγκατάσταση αυτού του συστήματος πρωτοποριακών αισθητήρων ΙοΤ δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο Θεσσαλονίκης να αξιοποιήσει τη νέα καινοτόμα τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην πόλη, επικουρώντας τις μετρήσεις από το υφιστάμενο Δημοτικό Δίκτυο Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων, συμβάλλοντας έτσι στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων προς μία βιώσιμη πόλη και στην καλύτερη πληροφόρηση του κοινού.

Οι μετρούμενες παράμετροι ποιότητας αέρα είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το διοξείδιο του θείου(SO2). Επίσης πραγματοποιούνται μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων και ειδικότερα θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης. Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο σε ένα σύστημα νέφους (cloud system), το οποίο θα συνδεθεί σύντομα με την πλατφόρμα του έργου AIRTHINGS, από όπου όλα τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Share