Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων

Εγκύκλιο, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, που αφορά στο έτος 2021, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Για την υποβολή αιτημάτων στον ετήσιο προγραμματισμό του 2021, θα πρέπει οι αιτούμενες κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Δείτε, σχετικά: Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού στο Δημόσιο το 2021

Ωστόσο, παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) Εγκυκλίου, μέχρι και τις 28/08/2020.

Πηγή: http://apografi.gov.gr/news.html

Share