Παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για τις αλλαγές στην οδηγία του ΦΠΑ

Οι  υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέταξαν ένα Έγγραφο Εργασίας για που ενσωματώνει στην ισχύουσα οδηγία ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) το κείμενο της πρότασης COM (2018) 329 της Επιτροπής με τις τεχνικές τροποποιήσεις για το νέο σύστημα ΦΠΑ.

Οι αλλαγές που προτείνονται από την επιτροπή είναι διαγραμμισμένες με γκρι χρώμα

vat_directive_with_details_for_the_definitive_system_en

Share