Πρόσκληση στους ωφελούμενους ΤΕΒΑ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα εκμάθησης συνταγών μαγειρικής

πρόγραμμα εκμάθησης συνταγών μαγειρικής σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ

Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2021 – Περιφέρεια Κρήτης», η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, θα υλοποιήσουν πρόγραμμα για την εκμάθηση συνταγών μαγειρικής, αρτοποιίας, τρόποι κρητικής διατροφής για ορθή χρήση των προϊόντων του προγράμματος για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ.

Η ομάδα εργασίας, που το έχει αναλάβει και θα εφαρμόσει τις παρακάτω δράσεις, αποτελείται από μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του τμήματος Διοίκησης και Τουρισμού. Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ και να τους καταστήσει επαρκείς και αποτελεσματικούς στους παρακάτω τομείς:

Δράση 1: Συνταγές με τα προϊόντα των διανομών, ανάλυση των διαδικασιών ετοιμασίας γευμάτων κρητικής διατροφής με έμφαση στο χαμηλό κόστος, την ασφάλεια των τροφών, καθώς και την ευεργετική επίδραση στην υγεία.

Δράση 2: Ανάλυση των σταδίων της αρτοποιητικής διαδικασίας.

Δράση 3: Κρητική Διατροφή: ανάλυση των επιδράσεων των τροφών και των βρώσιμων προϊόντων στην υγεία, με έμφαση στις απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτών, θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής, καθώς και τα ομαδικά σεμινάρια.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω του Google Meet, και προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια 30 ωρών με ολοκλήρωση εντός 3 εβδομάδων. Με σκοπό να διευκολυνθούν οι ωφελούμενοι, προβλέπεται οι ώρες εκπαίδευσης να είναι απογευματινές και Σαββατοκύριακα. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα θα είναι 15 -20 άτομα.

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξασφαλίσει:

  • Επίσημη Βεβαίωση από το ΕΛΜΕΠΑ  Κρήτης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων δεξιοτήτων, που απόκτησαν.
  • Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ του Δήμου Μινώα Πεδιάδος να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για υπαγωγή/συμμετοχή στο ως άνω πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα και τα κριτήρια υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και ειδικότερα στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής (αρμόδια υπάλληλος κα Μ. Τσιάγγα, Κοινωνική Λειτουργός) και στο τηλ.: 28910 22922 ή στο email: tsiagga@minoapediadas.gr.

H ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται στο:  http://moodle.seyp.teicrete.gr/reg/ ή στο email: tsiagga@minoapediadas.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 28/02/2021

Share